Rozwój infrastruktury - 112it
Produkt został dodany do zapytania Produkt został dodany do zapytania.

{ 6 }
{ rozwój infrastruktury}

Organizacja, która się nie rozwija, umiera. To prawo rządzi współczesnym rynkiem w coraz większym stopniu, ponieważ zmiany i możliwości rozwoju poszerzają się i nadchodzą coraz szybciej. Zwykle impuls dla rozwoju nadchodzi z zewnątrz lub wewnątrz organizacji. Czasem czynnikiem uruchamiającym zmianę i rozwój infrastruktury jest rosnąca potrzeba biznesowa, czasem zaś nie da się zbudować lub powiększyć wartości biznesowej bez rozwoju infrastruktury.

Usługi, jakie możemy zaoferować na tym etapie

Doradztwo i projektowanie Laboratorium

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 71 716 41 44
e-mail: biuro@112it.pl

{ Dynamika i skalowalność – chmura i wirtualizacja }Co rozumiemy przez rozwój infrastruktury? Rozwój zwykle następuje wtedy, gdy możliwości optymalizacji posiadanej infrastruktury wyczerpują się lub stają się nieopłacalne. W tym właśnie momencie wiele organizacji decyduje się na inwestycję w rozbudowanie posiadanego rozwiązania lub migrację na nowe. Przez rozwój infrastruktury rozumiemy tu więc powiększenie fizycznego i funkcjonalnego wymiaru infrastruktury, która ma odpowiadać na rosnące potrzeby biznesowe. To często również moment, w którym mała firma staje się firmą średniej wielkości i oprócz zmiany rozwiązania IT następuje wiele innych przeobrażeń wewnątrz jej organizacji, które mogą sprzyjać wdrażaniu bardziej określonych strategii rozwoju. Rozwój infrastruktury może dotyczyć kilku wymiarów:

{ Dynamika i skalowalność – chmura i wirtualizacja } Coraz częściej czas wdrożenia nowych rozwiązań IT się skraca, tak, aby móc dostarczać zasoby na żądanie, według biznesowych potrzeb. Między innymi z tego powodu wiele firm wybiera rozwiązania z kategorii cloud computingu. Korzystanie z rozwiązań cloudowych ma wiele zalet, ale też nie jest uniwersalnym i zawsze dobrym dla każdej organizacji wyborem. Chętnie pomożemy Państwu w ocenie tego, w jaki sposób przejście do chmury sprawdziłoby się w Państwa organizacji. Pewien poziom dynamiki i skalowalności można również osiągnąć dzięki wirtualizacji, dlatego nasi specjaliści służą pomocą i chętnie doradzą również w tym zakresie.

Popraw z nami wydajność
i dostępność swojej infrastruktury

Wdrożenie i instalacja Storwize V7000W ramach usługi dokonana zostanie:
- fizyczna instalacja macierzy
- logiczna konfiguracja
- integracja z istniejącym systemem dyskowym klienta
- podłączenie macierzy do systemu operacyjnego klienta
- szkolenie z użytkowania i administracji

{ Wysoka wydajność oraz dostępność}

IBM Storwize V7000

Storwize V7000 oraz V7000 Unified to idealne rozwiązanie, które pomoże opanować eksplozję informacyjną oraz dywersyfikację środowiska pamięci masowej – to unikalne i wysoko innowacyjne urządzenie IBM pozwala połączyć fizycznie i logicznie niezależne macierze i z pomocą warstwy wirtualizacyjnej uczynić z nich jeden logiczny podsystem dyskowy zarządzany z jednej konsoli. Daje to nie tylko wolność od fizycznych ograniczeń sprzętu i niezależność od producentów, ale także unikatowe funkcjonalności, wcześniej dostępne tylko dla wybranych modeli macierzy.

Wysoka efektywność rozwiązania jakim jest Storwize V7000 wynika z wirtualizacji pamięci masowej, thin provisioning (oszczędnego udostępniania dysków), flash copy (kopie migawkowe zajmujące mało miejsca na dysku) oraz mechanizmów zarządzania pamięcią masową. To dynamiczna, modularna i zwarta konstrukcja, która stanowi nowy standard w dziedzinie ekonomicznych systemów dyskowych klasy średniej.

{ Korzyści }
 • wysoka dostępność i wydajność (IBM Systems Director) - zintegrowane zarządzanie i monitoring pozwala szybko podejmować działania naprawcze
 • migracja bez zakłócania działalności przedsiębiorstwa
 • automatyczna migracja często używanych elementów danych na szybkie dyski SSD (IBM System Storage Easy Tier)
 • możliwość rozbudowy od najmniejszych konfiguracji aż po systemy zawierające 480 napędów
 • łatwe udostepnianie pamięci dla aplikacji biznesowych, których zapotrzebowanie na pamięć będzie rosło
 • błyskawiczne tworzenie kopii aktywnych danych, które mozna wykorzystać jako kopię zapasową, łatwiejsze odzyskiwanie uszkodzonych danych z kopii (IBM FlashCopy)
 • szybkie dyski SSD do zastosowań, w których niezbędny jest szybki transfer i szybki dostęp do danych, a także do wielopoziomowych środowisk pamięci masowych.
 • zminimalizowanie wpływu tworzenia kopii zapasowych na działanie środowiska, umożliwienie niemal natychmiastowego odtwarzania danych; szybsze tworzenie i odtwarzanie, prostsze zarządzanie i automatyzacja rutynowych zadań (IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager)
 • synchroniczna i asynchroniczna replikacja danych między systemami - efektywne zapewnienie dostępności kopii zapasowej

 

Popraw z nami bezpieczeństwo swoich danych

Wdrożenie i instalacja IBM Tivoli Storage Manager

Usługa obejmuje m.in.:
- zdefiniowanie potrzeb w środowisku klienta
- przygotowanie odpowiednich reguł tworzenia i przechowywania kopii zapasowych i archiwalnych
- instalacja, wdrożenie i konfiguracja systemu backupu
- szkolenie umożliwiające późniejszą samodzielną obsługę i administrascję IBM TSM

Lab ZA DARMO

Przetestuj TSM w naszym zdalnym Laboratorium ZA DARMO przez dwa tygodnie!

Przetestuj

 

Firma MADU SC jest autoryzowanym sprzedawcą produktów IBM Tivoli.

Sprawdź nasze kompetencje »

 

Więcej informacji o produkcie:
Zobacz ulotkę producenta »

{Wysoki poziom bezpieczeństwa danych }

IBM Tivoli Storage Manager

Platforma IBM Tivoli® Storage Manager wchodzi w skład obszernej rodziny produktów służących do centralizacji sterowania i administrowania pamięcią masową, która pozwala zwiększyć efektywność eksploatacji systemów informatycznych oraz obniżyć koszty związane z zarządzaniem pamięcią masową.

Funkcje administracyjne są dostępne przez www, a produkt nadaje się do obsługi bardzo dużych, jak i małych instalacji. IBM Tivoli Storage Manager oferuje także otwarty interfejs API, który umożliwia bezproblemowe zarządzanie wieloma typami danych oraz integrację z różnymi funkcjami. Dzięki temu natychmiast po umieszczeniu danych w strukturze hierarchicznej można je bez trudu przenosić z jednego urządzenia pamięci masowej na drugie.

IBM Tivoli Storage Manager umożliwia:
- tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych
- archiwizowanie i wyszukiwanie danych
- usuwanie skutków awarii
- zarządzanie pamięcią masową
- zabezpieczanie baz danych i aplikacji w trakcie pracy
- odtwarzanie całkowite (na sprzęcie pozbawionym oprogramowania)
- ciągłą ochronę danych
{ Korzyści biznesowe }

 • zwiększenie ciągłości biznesowej
 • zmniejszenie ryzyka utraty danych
 • uproszczenie systemów
 • zarządzanie kosztami
 • przestrzeganie surowych wymagań prawnych

 

Skalowalna i wydajna platforma dla dynamicznie rozwijających się przedsiebiorstw

Wdrożenie IBM PureFlex System

Więcej informacji o IBM PureFlex System:
Zobacz ulotkę producenta »

Wdrożenie IBM PureApplication System

Więcej informacji o IBM PureApplication System:
Zobacz ulotkę producenta »

{Siła dobrych wzorców }

IBM Pure Systems

Zintegrowane i łatwe do zrozumienia rozwiązania to przyszłość sektoru SMB. Według badań przeprowadzonych przez Techaisle aż 72 procent SMB uważa, że vendorzy IT powinni uprościć swoje technologie. Producenci technologii powinni dostarczać sektorowi SMB rozwiązania, które są spersonalizowane, zintegrowane, łatwe do wdrożenia i zrozumienia. Dokładnie takim rozwiązaniem jest IBM Pure Systems.

Pure Systems zupełnie zmienia sposób obsługi środowiska informatycznego. Pure Systems to zaprojektowane dla modelu cloud rozwiązania, dzięki którym organizacje mogą skoncentrować się na zadaniach generujących biznesową wartość i dostarczaniu usług w ciągu minut, a nie tygodni. Z Pure Systems można zapomnieć projektowaniu, testowaniu i integrowaniu niestandardowych i niekompatybilnych rozwiązań - dzięki wirtualizacji i elastycznym możliwościom rozbudowy możliwa jest redukcja kosztów i otrzymanie elastycznej, w pełni skalowanej infrastruktury.

Do rodziny produktów Pure Systems należą IBM PureFlex oraz PureApplication

IBM PureFlex System

IBM PureFlex System jest kompleksową platformą sprzętową – to rozwiązanie skonstruowane jako najbardziej optymalny i najszybszy do wdrożenia wzorzec infrastruktury. To otwarte i w pełni skalowalne środowisko z łatwą obsługą cyklu życia infrastruktury dzięki zintegrowanemu zarządzaniu całym systemem. Łączy w sobie moc obliczeniową, pamięć masową, sieci oraz wirtualizację w jeden centralnie zarządzanej konsoli – dzięki temu łatwo można przewidywać i redukować bądź przydzielać potrzebne zasoby. Flex System składa się z obudowy chassis, tzw. computing nodes (pełniących rolę serwerów) oraz System Manager Node.

{ Korzyści biznesowe }

 • szybkość działania - szybszy TTM (Time To Market) TTV (Time To Value) osiągnięty poprzez wysoki poziom automatyzacji - czas wdrożenia pełnej platformy wynosi 4 godziny (66% szybszy czas wdrożenia)
 • redukcja kosztów i oszczędność - optymalne zużycie zasobów – wysoki poziom fizycznej integracji to oszczędność miejsca (2x większa gęstość aplikacji na tej samej przetrzeni), energii i kosztów utrzymania
 • prostota – konsolidacja rozproszonych serwerów,pamięci masowej i aplikacji w jeden centralny i łatwy do zarządzania system.
 • oszczędność czasu - wysoki poziom automatyzacji powtarzających się zadań
 • kontrola i zmniejszenie ryzyka, większe bezpieczeństwo
 • elastyczność w nadążaniu za potrzebami biznesowymi
 • wyższa wydajność – aż do 300% większa wydajność krytycznych aplikacji
 • w pełni otwarte (Open Choice dla AIX, Linux, Windows, Power VM, KVM, VMware, Hyper V, OVF – otwarty standard wirtualizacji) i skalowalne środowisko
 • idealna platforma dla wdrożenia chmury – IBM Smart CloudEntry ( wirtualizacja zasobów, automatyczne tworzenie środowisk wirtualnych, monitorowanie i zarządzanie środowiskami, proces zatwierdzania decyzji, bilingi i faktury)

IBM PureApplication System

IBM PureApplication System to elastyczna platforma pozwalająca udostępniać własne wzorce zasobów oprogramowania , warstwy pośredniej i systemów wirtualnych. Dzięki najlepszym praktykom, które specjaliści z IBM zebrali przez dekady optymalizacji, wdarażania i zarządzania centrami danych, oprogramowaniem, infrastrukturą dookoła całego świata, w wielu branżach, udało się stworzyć eksperckie wzorce, które wbudowane do Pure Systems ułatwiają i przyśpieszają aż do 2-30 razy wdrożenie aplikacji (transakcyjne aplikacje www i aplikacje baz danych) i nowych usług. Wdrażanie, dostosowywanie, zabezpieczenie i zarządzanie aplikacjami oraz procesami biznesowymi nigdy wcześniej nie było tak proste i szybkie. Pure Application System świetnie sprawdza się zarówno w tradycyjnym środowisku, jak i chmurze prywatnej. Wykorzystując sprawdzone procedury i standardy branżowe , wzorce wykorzystania wiedzy specjalistycznej umożliwiają automatyczne równoważenie i optymalizację bazowych zasobów sprzętowych, warstwy pośredniej i oprogramowania.

{ Korzyści biznesowe }

 • dwa razy wyższy poziom utylizacji systemu -pojedynczy system wspiera setki zwirtualizowanych instancji aplikacji
 • zero przestojów - redukcja nieplanowanych przestojów o 98%
 • redukcja czasu i kosztów o 55% - zarządzanie, dopasowywanie i upgradeowanie zasobó platformy przy pomocy pojedynczej konsoli
 • od 20 do 30 razy szybsze wdrażanie aplikacji dzięki eksperckim wzorcom systemowym
 • redukcja czasu dostarczania aplikacji z 45 dni do kilku minut (bazując na wzrocach IBM PureApplication System)
 • wspieranie innowacyjnych rozwiązań biznesowych - z tak szybką i wydajną platformą skraca się proces time-to-value, łatwiej i szybciej można generować nowe produkty i usługi
 • możliwośc wdrożenia chmury pozwoli na pełniejsza automatyzację i zmniejszy ryzyko "ludzkich błędów"

 

Back to Top