Kompetencje - 112it
Produkt został dodany do zapytania Produkt został dodany do zapytania.

Kompetencje

Certyfikaty Microsoft uzyskane przez firmę MADU

Microsoft Licensing Specialist

Certyfikaty poświadcza wiedzę handlową z zakresu oferty licencyjnej Microsoft.

Osoby certyfikowane

Mateusz Pękala Certyfikat 01

Certyfikaty Symantec uzyskane przez firmę MADU

Symantec Sales Expert Plus

Certyfikaty poświadcza wiedzę handlową z zakresu Symantec NetBackup 7.5, Symantec Endpoint Protection oraz Symantec Backup Exec 2012

Osoby certyfikowane

Warsztaty techniczne Symantec BackupExec 2012 i Endpoint Protection

Certyfikaty poświadcza wiedzę techniczną z zakresu Symantec BackupExec 2012 i Endpoint Protection

Osoby certyfikowane

Mateusz Pekala Certyfikat 01
Łukasz Biernacki Certyfikat 01

Certyfikaty VMware uzyskane przez firmę MADU

VMware Certified Professional

VMware Sales Professional 5 (VSP 5)

Certyfikaty poświadcza wiedzę handlową oraz techniczną z zakresu rozwiązań wirtualizacyjnych VMware.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat VCP 5
Łukasz Górka Certyfikat VSP

Certyfikaty Veeam uzyskane przez firmę MADU

Veeam Sales Professional

Veeam Technical Sales Professional

Certyfikaty poświadcza wiedzę handlową oraz techniczną z zakresu takich produktów jak Backup&Replication, Monitor, Reporter.

Osoby certyfikowane

Mateusz Pękala Certyfikat 01 VSP

Certyfikaty IBM uzyskane przez firmę MADU

IBM PureFlex Systems

IBM PureFlex Systems Sales V1

Certyfikat poświadcza wiedzę w zakresie definiowania wymagań, projektowania i sprzedaży rozwiązań PureFlex w taki sposób, aby zaadresowane zostały potrzeby biznesowe Klienta. Poświadcza również umiejętność formułowania finansowych perspektyw, efektywnego wykorzystania narzędzi sprzedażowych i zasobów aby skutecznie pomóc Klientowi zrealizować zakup. Specjalista posiadający ten certyfikat zna rodzinę produktów IBM PureFlex oraz ich przewagę konkurencyjną.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat
Michał Wojda Certyfikat

IBM PureFlex Technical Support V1

Specjalista, który zdobył ten certyfikat potrafi ocenić infrastrukturę IT i zrozumieć środowisko biznesowe Klienta, aby zaplanować i wdrożyć najlepsze dla niego rozwiązanie. Posiada umiejętności w zakresie tworzenia analiz, projektowania architektury systemu, planowania, isntalacji oraz udzielania wsparcia.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM Tivoli

IBM Tivoli Endpoint Manager v8

Certyfikat eksperta posiadającego wiedzę z zakresu Tivoli Endpoint Manager - bazującego na technologii Big Fix programu umożliwiajacego szybsze i dokładniejsze zarządzanie punktami końcowymi

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat
Agnieszka Szczerek Certyfikat

IBM Tivoli Storage Solution Sales Professional v3

Certyfikat eksperta poświadczający wiedzę z zakresu sprzeadży rozwiązań Tivoli dotyczących pamięci masowej.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM Tivoli Storage Manager v6.2

Certyfikat specjalisty posiadającego wiedzę w zakresue Tivoli Storage Manager - programu u możliwiającego efektywne zarządzanie pamięcią masową

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat
Joanna Engel Certyfikat

IBM Tivoli Identity Manager v5

Certyfikat potwierdzający wiedzę dotyczącą Tivoli Identity Manager - rozwiązania do zarządzania tożsamościa użytkowników systemtów IT przeznaczonego dla małych i średnich przedsiebiorstw.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM Tivoli Monitoring v6.2.2

Certyfikat poświadczający wiedzę z zakresu Tivoli Monitoring - rozwiązania wspomagajacego optymalizowanie wydajności i dostępności struktury IT.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM Tivoli Automation Sales Professional v4

Certyfikat poświadcza wiedzę z zakresu sprzedaży rozwiązań dotyczących Tivoli Endpoint Manager.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM Tivoli Internet Security Systems Sales Mastery Test v2

Certyfikat poświadcza wiedzę z zakresu sprzedaży rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w Internecie.

Osoby certyfikowane

Agnieszka Szczerek Certyfikat

IBM System x

IBM System x Sales Expert V3

Certyfikat eksperta w dziedzinie sprzedaży, potwierdzający jego doświadczenie i wiedzę w sprzedaży rozwiązań IBM System x w różnych środowiskach klienckich. Ekspert posiadający w/w certyfikat posiada wiedzę o rozwiązaniach z zakresu wirtualizacji, sieci, storage oraz zarządzania systemami x86.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Radosław Żółtek Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM System x Sales Specialist V6

Certyfikat specjalisty w dziedzinie sprzedaży IBM System x, posiadającego rozszerzoną wiedzę w zakresie rodziny produktów x86, włączając najnowsze rozwiązania oparte o technologię eX5, funkcjonalną wiedzę na temat rozwiązań storage oraz sieci, oprogramowania systemowego, zarządzania systemami oraz aplikacjami wspierającymi w/w technologie.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Radosław Żółtek Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM System x Technical Expert V6

Certyfikat eksperta technicznego IBM System x, potwierdzający jego szerokie doświadczenie z rodziną produktów x86, zaawansowaną wiedzę w zakresie projektowania, konfiguracji oraz wdrażania produktów IBM System x.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

IBM System x Technical Principles V10

Certyfikat specjalisty – technika IBM System x, posiadającego rozszerzoną wiedzę w zakresie rodziny produktów x86, włączając najnowsze rozwiązania oparte o technologię eX5, funkcjonalną wiedzę na temat rozwiązań storage, sieci, oprogramowania systemowego, zarządzania systemami oraz aplikacjami wspierającymi w/w technologie.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Radosław Żółtek Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM System Storage

IBM High Volume Storage Fundamentals V1

Certyfikat specjalisty posiadający odpowiednią wiedzę dotyczącą sprzedaży i technicznych kwestii rozwiązań z portfolio IBM System Storage.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Radosław Żółtek Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM Certified Specialist - Storage Sales V2

Certyfikat specjalisty posiadającego odpowiednią wiedzę handlową, jak i techniczną, dotyczącą rozwiązań z portfolio rozwiązań IBM System Storage. Specjalista – konsultant posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów biznesowych w różnych środowiskach klienckich.

Osoby certyfikowane

Łukasz Biernacki Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM System Storage oraz Tivoli Storage Manager – poziom1

Certyfikat szkolenia w ramach którego uczestnik poznał elementy architektury IBM Tivoli Storage Manager, zarządzanie biblioteką taśmową, konfigurowanie przełącznika FC oraz podłączanie serwera do macierzy w celu skorzystania z zasobów dyskowych.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

IBM Power System and System Storage

Power Systems with POWER7 and AIX Technical Sales Skills – v1

Power Systems with POWER7 Common Technical Sales Skills – v1

Certyfikat specjalisty posiadającego odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą rozwiązań opartych na technologii IBM System Power, uwzględniając najnowszą rodzinę procesorów IBM POWER7 oraz systemów operacyjnych AIX .

Osoby certyfikowane

Jarema Ostańkowicz Certyfikat 01
Certyfikat 02

Power Systems with POWER7 Common Sales Skills - v1

Power Systems with POWER7 and AIX Sales - v1

Certyfikat specjalisty posiadającego odpowiednią wiedzę handlową dotyczącą rozwiązań opartych na technologii IBM System Power, uwzględniając najnowszą rodzinę procesorów IBM POWER7 oraz systemów operacyjnych AIX .

Osoby certyfikowane

IBM Power System and System Storage

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu rozwiazań opartych o technologię procesorów POWER7, które są podstawą w infrastrukturach średnich i dużych firm oraz IBM System Storage, głównie IBM Storwize V7000.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Radosław Żółtek Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat

IBM System x, Blade Center, System Storage

IBM System x oraz IBM BladeCenter – poziom 1

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przedstawiającym ofertę produktów IBM System x i IBM BladeCenter, ich zastosowanie w projektach IT opartych o te technologie oraz przygotowujące do administrowania ww. produktami.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Łukasz Biernacki Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

Technologia IBM BladeCenter
oraz System Storage

Certyfikat ukończenia szkolenia technicznego poświęconego serwerom IBM System x, pamięciom masowym IBM System Storage oraz Tivoli Storage Manager.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat

IBM różne

Wirtualna infrastruktura – serwery, dyski, desktopy

Certyfikat ukończenia szkolenia na temat kompleksowego rozwiązania wirtualnych desktopów Virtual Desktop for Smart Business oraz oprogramowania do centralnego zarządzania wirtualną infrastrukturą serwerową IBM Systems Director. Na szkoleniu zaprezentowana została nowa macierz dyskowa IBM Storwize V7000 oraz jej funkcjonalność dotycząca wirtualizacji.

Osoby certyfikowane

Jarema Ostańkowicz Certyfikat

Przegląd technologii IBM na pokładzie mobilnej serwerowni

Certyfikat ukończenia szkolenia technicznego poświęconego serwerom IBM System x, pamięciom masowym IBM System Storage oraz Tivoli Storage Manager.

Osoby certyfikowane

Radosław Żółtek Certyfikat

Przegląd nowości w ofercie Run Rate

Certyfikat ukończenia seminarium dla partnerów handlowych IBM w zakresie tworzenia kompleksowych i optymalnie dobranych do wymagań Klienta rozwiązań, nowości w ofercie serwerów System x, zarządzania wirtualnymi stacjami roboczymi IBM Virtual Desktop, podejścia do zarządzania danymi IBM Storwize Rapid Application Services.

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Marek Wachowski Certyfikat

Nowoczesne koncepcje sprzedaży w branży IT

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przedstawiającym najnowsze narzędzia, programy i promocje dla Partnerów Handlowych IBM Run Rate oraz ofertę finansowania IBM Global Financing .

Osoby certyfikowane

Michał Wojda Certyfikat
Martyna Nir Certyfikat

 

Back to Top