Leasing, finansowanie projektów IT - 112it
Produkt został dodany do zapytania Produkt został dodany do zapytania.

Finansowanie

Leasing IT

Profesjonalne rozwiązania IT nie są już zarezerwowane tylko dla wielkich Firm i korporacji. W dzisiejszym świecie wciąż rosnących możliwości, na profesjonalne rozwiązanie mogą pozwolić sobie już małe i średnie przedsiębiorstwa. Także i Ty.

Pozwól sobie na więcej.
Po prostu.


Marzysz o dostępie do najnowszych technologii, które wspomogą funkcjonowanie Twojego biznesu? Pomożemy Ci zrealizować to marzenie. Wybierzemy odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie i pomożemy sfinansować jego zakup w leasingu.

Co obejmuje leasing IT?

sprzęt, oprogramowanie, usługi

Jesteśmy zaufanym partnerem wielu instytucji leasingowych:

Leasing IT jest idealnym rozwiązaniem
dla Organizacji, które:

 • chcą mieć szybki dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT
 • posiadają ograniczony budżet na projekty IT
 • chcą zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z nową inwestycją
 • dążą do skonsolidowania i usystematyzowania wydatków w dziale IT
Korzyści
 • zwiększenie korzyści biznesowych z właściwej działalności poprzez dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii
 • możliwość zwrotu przedmiotu leasingu i koniec trosk oraz kosztów związanych z jego utylizacją
 • możliwość zwrotu przedmiotu leasingu i zakup nowszego rozwiązania
 • gwarantowana wartość końcowa przedmiotu leasingu
 • racjonalizacja i systematyzacja wydatków na dział IT
 • wysoka elastyczność w określaniu warunków umowy (większość instytucji leasingowych jest świetnie przystosowana do współczesnego rynku finansowego oraz IT)
 • możliwość odliczenia opłat od kosztów przychodu

Warunki leasingu EFL

Rodzaj przedmiotu leasingu :

nowe i używane

Rodzaj leasingu:

operacyjny, finansowy

Waluta:

PLN, EUR, CHF

Wartość przedmiotu leasingu:

bez ograniczeń

Wpłata własna:

Od 0%

Okres leasingu:

6 - 24 miesięcy na sprzęt nowy

Wymagane dokumenty:

Dokumenty rejestrowe NIP, REGON oraz podstawowe dokumenty finansowe

Dlaczego leasing EFL jest tak korzystny?

 • - oferujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe
 • - zapewniamy kontrakt leasingowy juz w 24 godziny
 • - umowy zawieramy u naszych Klientów lub w przedstawicielstwie EFL
 • - akceptujemy niska wpłatę własną – od 0%
 • - zapewniamy fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę posprzedażową

Masz większe potrzeby?

Znajdziemy drogę do ich realizacji. Skontaktuj się z doradcą EFL! email: Kamila.Pietras@efl.com.pl
Telefon: 691 481 207

12 rat 0%

12 rat 0% to zero ukrytych kosztów – wystarczy rozłożyć całkowity koszt zakupu na 12 równych rat płatnych co miesiąc. Oferta obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi.

Warunki

 • - umowa płatności ratalnych na 12 miesięcy dla transakcji o wartości od 150 000 PLN do 1 500 000 PLN netto
 • - oferta obowiązuje dla sprzętu z grup: POWER, STORAGE, xSeries, RSS, PureFlex oraz oprogramowania IBM
 • - finansowanie oparte na stałej stopie
 • - płatności miesięczne, płatne z góry
 • - oferta dostępna bezpośrednio w IBM lub za pośrednictwem autoryzowanych resellerów IBM


Oferta ważna do
31 marca 2013 r.Podstawą do zapewnienia powyższych warunków jest potwierdzenie przez Klienta otrzymania produktów poprzez przesłanie podpisanego protokołu odbioru (według wzoru IBM) do 31 marca 2013 r.

Więcej informacji
o IBM Global Financing

Dowiedz się więcej

IBM Global Financing

IBM Global Financing wspomaga sektor IT w doborze najdogodniejszych form finansowania. IBM Global Financing to największy na świecie dostawca finansowania inwestycji informatycznych. Dysponujący majątkiem o wartości 36mld USD i obsługujący ponad 90 przedsiębiorstw z listy 100 najlepszych przedsiębiorstw w rankingu FORTUNE Magazine.

Co odróżnia IBM Global Financing od innych instytucji tego typu?

Ogromne zasoby kapitałowe IBM GF, świetna znajomość branży i profesjonalne doradztwo to tylko niektóre z zalet dających IBM GF przewagę nad innymi instytucjami tego typu. Banki nie mają doświadczenia w realizacji zakrojonych na dużą skalę projektów biznesowych i technicznych, w związku z czym nie dysponują informacjami niezbędnymi do stworzenia elastycznych, często niekonwencjonalnych opcji finansowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu preferencyjnych stóp procentowych. Z kolei inni dostawcy produktów informatycznych i firmy konsultingowe muszą współpracować z wieloma partnerami, aby uzyskać potencjał finansowy i operacyjny porównywalny z działem IBM Global Financing. IBM i dział IBM Global Financing to kompleksowy dostawca z prawdziwego zdarzenia, który potrafi nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem Klienta na wszystkich szczeblach.

 

Firma IBM i dział IBM Global Financing oferują najlepsze w branży rozwiązania w zakresie doradztwa, sprzętu, oprogramowania, usług specjalistycznych, finansowania i zaopatrzenia, obejmujące różne dziedziny, takie jak:

- zarządzanie finansami
- zarządzanie kadrami
- zarządzanie relacjami z Klientami
- zarządzanie strategią i zmianami
- zarządzanie łańcuchem dostaw

Wymagane dokumenty

Procedura promocyjna

(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

 • 1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )
 • 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)
 • 3. Dwa dowody tożsamości.

Procedura Uproszczona

(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

 • 4. Wniosek – procedura uproszczona.
 • 5. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • 6. Dwa dowody tożsamości.

Procedura zwykła

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • 1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • 3. Regon i NIP.
 • 4. Dwa dowody tożsamości.
 • 5. Powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Przebieg transakcji

 • 1. Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
 • 2. Przekazanie wymaganych dokumentów.
 • 3. Wybór wariantu warunków finansowych.
 • 4. Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
 • 5. Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

Kontakt

Grenkeleasing sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
Telefon: 071 785 51 71
Fax : 071 785 51 81
email: service-wroclaw@grenke.pl

Formularze i wnioski

Przejdź na stronę GRENKE

O Firmie

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Zalety leasingu w Grenkeleasing :

 • Finansowanie w PLN;
 • Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;
 • Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;
 • Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;
 • Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;
 • Leasing przedmiotów IT już od wartości 1500 zł. netto; inny od 3000 zł netto,
 • Okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy (w indywidualnych przypadkach 60 miesięcy);

Oferta

Przedmiotem leasingu może być sprzętu lub oprogramowanie.

Rodzaje umów

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

Leasing optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymierną korzyścią z wyboru finansowania zakupu środka trwałego poprzez powyższe formy leasingu jest możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu całej raty leasingowej (kapitał + odsetki), również podatek VAT można odliczyć w całości z każdej FV czynszowej.

Co to jest JEREMIE?

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to nowy mechanizm Unii Europejskiej pozadotacyjnego wsparcia przedsiębiorstw w postaci udzielania kredytu poręczonego przez BGK.

Więcej informacji

Odwiedź stronę www.bankbps.pl

Kontakt

Oddział Regionalny we Wrocławiu
tel.(71) 32 30 560
ORWroclaw@bankbps.pl

I Oddział we Wrocławiu
tel. (71) 322 30 21
wew. 113; 124 oraz 272
e-mail: Oddzial.Wroclaw-1@bankbps.pl

II Oddział we Wrocławiu
tel.(71) 343 84 11
e-mail:Sekretariat.Wroclaw-2@bankbps.pl

Kredytowanie zkaupu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wspiera przedsiębiorców finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej w postaci kredytu w poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Kredyt jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zwłaszcza tych rozpoczynających działalność, nie posiadających historii kredytowej lub nie posiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Program (współfinansowany przez Unię Europejską) obejmuje województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, pomorskie i zachodniopomorskie.

 

 

Back to Top