Potrzeba biznesowa - 112it
Produkt został dodany do zapytania Produkt został dodany do zapytania.

{ 1}
{ potrzeba biznesowa }

Nasz cel przy projektowaniu infrastruktury:

Infrastruktura nigdy nie jest celem samym w sobie. Jest zasobem, platformą, narzędziem. I zamiast sprawiać problemy, powinna pomagać je rozwiązywać.

Naszym celem jest więc ulepszyć lub stworzyć taką infrastrukturę, której zasoby użytkownicy z powodzeniem mogą wykorzystać do realizacji biznesowych celów organizacji, zamiast borykać się z problemami przez nią spowodowanymi.

Usługi, jakie możemy zaoferować na tym etapie

Audyt przedzakupowy

Doradztwo i projektowanie Laboratorium

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 71 716 41 44
e-mail: biuro@112it.pl

{ Zacznij planować } Złożoność, a nawet chaos, jest cechą każdego rozwijającego się biznesu. Jeśli dodatkowo żyjemy w czasach, w których rynek nowych technologii zmienia się niezwykle szybko, a budżety firm na ogół kurczą się pod wpływem kryzysu ekonomicznego, właściwe planowanie staje się nadrzędne wobec doraźnego zaspokajania potrzeb. { Definiowanie potrzeb } Zdefiniowanie potrzeby w zakresie IT może wydawać się łatwe i to właśnie ta pozorna prostota może okazać się zgubna. Właściwa definicja potrzeby biznesowej powinna być poprzedzona nie tylko analizą problemu, który zrodził dana potrzebę, ale także gruntowną analizą na temat tego, w jakim zakresie dana potrzeba wpisuje się w strategię przedsiębiorstwa. Z pomocą przychodzi EAM. { Co to jest EAM? } EAM, czyli Enterprise Architecture Management to pojęcie, którego odpowiednikiem w języku polskim stała się Architektura Korporacyjna. Najprościej mówiąc architektura korporacyjna stoi pomiędzy działem IT, a potrzebami biznesowymi danej firmy. Architektura korporacyjna bazuje na strategii rozwoju danej organizacji i tworzy zbiór zasad odzwierciedlających potrzeby biznesowe podczas tworzenia rozwiązań IT, które mają te potrzeby zaspokoić. Z jednej strony nie jest to nic odkrywczego i wiele firm stosuje takie podejście intuicyjnie, z drugiej strony wiele z nich dokonuje doraźnych zakupów rozwiązań, które nie wpisują się w strategię rozwoju firmy i chybiają zaspokojeniu doraźnych nawet potrzeb. Kluczowa w architekturze korporacyjnej jest nie tylko wiedza, ale przede wszystkim świadomość podejmowanych decyzji oraz sposób ich komunikacji. { Sposób komunikacji } Organizacja nieprzygotowana to organizacja, która próbuje wdrożyć dane rozwiązanie bez mentalnej zmiany świadomości decydentów. Architektura korporacyjna to nie tylko plan, ale również sposób komunikacji, który pomaga zrozumieć, dlaczego wydanie określonej kwoty na dane rozwiązanie technologiczne daje w efekcie dostarczenie danego produktu lub usługi do klienta końcowego. Środowisko biznesowe jest środowiskiem złożonym z różnych grup interesariuszy i występują oni także w obrębie jednego przedsiębiorstwa, nawet jeśli wszyscy są świadomi jego nadrzędnego celu.

{ Liczy się kontekst }Chcesz dobrze zdefiniować potrzebę biznesową w swojej organizacji i stworzyć przemyślane roziwązanie IT, które będzie jej odpowiadać? Zacznij od poznania kontekstu. Oto 7 jego wyznaczników:

1. Relacje (kto i co?)
Jedną z najważniejszych kwestii jest zdefiniowanie grup interesariuszy w danej organizacji, osób odpowiedzialnych, managerów projektu oraz jego wykonawców, ustalić zakres obowiązków i kompetencji

2. Czas (kiedy?)
- określenie ram czasowych, deadline'ów, terminów

3. Proces biznesowy (jak?)
W jaki sposób dane rozwiązanie IT wpisuje się w proces biznesowy w organizacji? w jakim miejscu i etapie i na jakiej płaszczyźnie można je zlokalizować?

4. Rola
Jaką rolę pełni dane rozwiązanie (nierzadko nie jest to paradosklanie rola czysto techniczna) w aspekcie różnych funkcji organizacji?

5. Sentyment (dlaczego?)
Różne grupy interesariuszy próbują przeforsować własne plany, dlatego warto szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie "dlaczego" - może ono dotyczyć zarówno wyboru rozwiązania, jak i uzasadnienia przyczyn jego zakupu. Tu na światło dziennie wychodzą często nie tylko logiczne i merytoryczne argumenty, ale także niesprecyzowane nigdy wcześniej motywy nierzadko psychologiczne

6. Intencja
(po co?) To jedno z najważniejszych pytań. Odpowiedź na nie pomoże nam ustalić zakres w jakim dane rozwiązanie wpisuje się w realizację celów i strategii organizacji.

 

Back to Top